D-78 Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Schválený:
D-78
POKYN
Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
Č. j. 182/14 499/1994
ze dne 9. března 1994
Po dohodě s ministerstvem zemědělství ČR jakožto předkladatelem zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, vydáváme výklad k některým ustanovením tohoto zákona.
1.
K § 8 odst. 1
Uložení propadnutí nebo rozhodnutí o zabrání neznačených cigaret při zjištění jejich prodeje se týká všech neznačených cigaret, které jsou v okamžiku zjištění jejich prodeje skladovány v prostorách, ve kterých se prodej uskutečňuje, nebo ze kterých se neznačené cigarety do těchto prostor dodávají. Tento výklad vyplývá i z dikce § 8 odst. 2 a odst. 9 citovaného zákona.
2.
K § 7 odst. 2 a k § 8 odst. 1
Prodej neznačených cigaret do prostor, kde podle § 4 odst. 2 smějí být prodávány jen cigarety neznačené, nebo prodej neznačených cigaret vyrobených na území České republiky určených pro vývoz je prodejem, který je v souladu se zákonem č.303/1993 Sb., a nepodléhá proto sankcím podle § 7 a § 8 citovaného zákona.
3.
K § 11
Prodej neznačených cigaret, které byly inventarizovány podle § 11 odst. 1 zákona č. 303/1993 Sb., je do 28. 2. 1994 včetně v souladu s tímto zákonem, i když nebyla splněna podmínka oznámení výsledků inventury stanovená v § 11 odst. 1 citovaného zákona.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty