MF-8, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí

Schválený:
MF-8
POKYN
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-18
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XTZPB
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daně z nemovitých věcí, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
Pokyn č. D-27 - Převody daně z nemovitostí do rozpočtu obcí
Pokyn č. D-38 - Zaúčtování plateb daně z nemovitostí u obecních úřadů
Pokyn č. D-70 - Poskytování vybraných souhrnných údajů o dani z nemovitostí
Pokyn č. D-82 - Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.
Pokyn č. D-214 - Uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků
Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

Související dokumenty