MF-7, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční

Schválený:
MF-7
POKYN
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční
Referent:
Mgr. Martin Dvořák
tel.: 257 044 321
Č.j.: MF-14450/2016/2601-7
PID: MFCR6XNHGA
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daně silniční, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
- Pokyn č. D-4- Za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční
- Pokyn č. 15/12 393/1993 D-7 - Jednotný výklad zákona o silniční dani
- Pokyn č. D-9 - Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. b) zák. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zák. 36/1993 Sb. / Poplatník silniční daně z vozidel evidovaných v zahraničí a užívaných v ČR
- Pokyn č. D-68 - Uplatňování zákona o dani silniční ve zdaňovacím období roku 1994 (změny a doplnění pokynu uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1993)
- Pokyn č. D-112 - O uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995 jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb. (změny a doplnění pokynů D-7 a D-68 uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1993 a č. 3/1994)
- Pokyn č. D-146 - K některým změnám v silniční dani v r. 1996
- Pokyn č. D-150 - K uplatňování osvobození od silniční daně
Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí

Související dokumenty