MF-7615/2016/2502-5 o vyhlášení dvou dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv (a jejich vstupu v platnost)

Schválený:
MF-7615/2016/2502-5
Sdělení
o vyhlášení dvou dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv (a jejich vstupu v platnost)
Referent: Mgr. Jan Košatka
linka: 257 044 269
PID: MFCR6XPJQS
Ministerstvo financí na základě informací obdržených z Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byly vyhlášeny tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech:
Sbírka mezinárodních smluv č. 34/2016
Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 4. února 2015 v Aucklandu.
Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 10. května 2016 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 10. května 2016 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2017.
Sbírka mezinárodních smluv č. 41/2016
Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 29. června 2015 v Haagu.
Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 1. srpna 2016 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 1. srpna 2016 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2017.
Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých dohod je možné sledovat na internetových stránkách Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a pod odkazem „Mezinárodní spolupráce v oblasti daní“.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25

Související dokumenty