MF-13324/2016/15-1 k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Schválený:
MF-13324/2016/15-1
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Referent:
JUDr. Miroslava Bartková
tel.: 257 044 294
PID: MFCR6XFFLN
Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, seznamy právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 2011/96/EU ve znění směrnice Rady 2014/86/EU v souvislosti s novelou této směrnice. Toto sdělení nahrazuje s účinností od 1. 1. 2016 část III. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j. MF-69513/2013/15, které bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2013.
_________________
*) Pozn. ASPI: Text je k dispozici na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/FZ2016_6.pdf.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů