MF-69513/2013/15 k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Schválený:
MF-69513/2013/15
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Změna: MF-13324/2016/15-1
_________________
*) Pozn. ASPI: Text je k dispozici na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/FZ2013_8.pdf.
Část III. byla nahrazena sdělením č.j. MF-13324/2016/15-1

Související dokumenty