FZ06/2016 Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1.3.2016

Schválený:
FZ06/2016
Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016
Finanční správa připravila od 1. března 2016 novou službu pro občany (fyzické osoby), platící své nejběžnější daňové povinnosti hotově, možnost zaplatit tyto čtyři daně zdarma:
- daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
-
daň z nemovitých věcí
,
-
daň z nabytí nemovitých věcí
,
-
daň z převodu nemovitostí
.
Tato služba bude realizovaná prostřednictvím
Poštovní poukázky A - doklad V/DS, tzv. daňové složenky
, bez úhrady ceny platební transakce.
Bezplatná
Poštovní poukázka A - doklad V/DS
(vzor viz Příloha č. 1) je modifikací Poštovní poukázky A, při jejímž použití hradí cenu služby majitel bankovního účtu, a která byla vytvořena speciálně pro účely Finanční správy.
Hlavním
rozlišovacím znakem
od běžné zpoplatněné Poštovní poukázky A je, kromě názvu poukázky,
transakční kód 113
v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Vizuálně
Poštovní poukázku A - doklad V/DS
odlišuje horní bílý pruh, ve kterém je výrazným černým písmem uveden název poštovního poukazu.
Poštovní poukázka A - doklad V/DS
bude dostupná na každé pobočce České pošty, s. p. od 1. března 2016. Podobně to bude zabezpečeno i na všech územních pracovištích finančních úřadů.
Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží v průběhu května 2016 poštou poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou
Poštovní poukázkou A - doklad V/DS
k úhradě daně z nemovitých věcí.
Přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí pomocí Poštovní poukázky A - doklad V/DS je uveden v Příloze č. 2.
Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou Poštovní poukázku A.
Na Poštovní poukázce A - doklad V/DS (vyplněný vzor viz Příloha č. 3) se vyplňují následující údaje
:
Levá část Poštovní poukázky A - doklad V/DS (Podací lístek):
-
- uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
-
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
-
Název finančního úřadu
- uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
-
Č. účtu / Kód banky
- číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru
předčíslímatrika/ kód banky
. Musí být tedy uvedeno
předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) odpovídající konkrétní dani (
PBÚ 721
daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
PBÚ 7755
daň z nemovitých věcí, PBÚ 7691 daň z nabytí nemovitých věcí a
PBÚ 7763
daň z převodu nemovitostí),
pomlčka, číslo matriky
příslušného finančního úřadu,
lomítko
a
číslo 0710
(kód ČNB).
- V. symbol (variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Vyplňuje se zprava.
- S. symbol (specifický symbol) - vyplnění položky je nepovinné.
- Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště poplatníka.
Pravá část Poštovní poukázky A - doklad V/DS:
-
Název finančního úřadu
- uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
-
Zpráva pro příjemce
(hůlkovým písmem, tiskem) - zde může poplatník uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro finanční úřad. Vyplnění této položky je nepovinné.
- Částka Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
- Tr. kód (transakční kód) - položka je předtištěna kódem 113 (kód Poštovní poukázky A - doklad V/DS).
- Ve prospěch účtu - položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky bankovního účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí bankovního účtu se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Vyplněná čísla musí být zarovnána vpravo, předčíslí uvézt před zvýrazněnou svislou čáru. Například při odesílání platby daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (předčíslí 721) na bankovní účet Finančního úřadu pro Olomoucký kraj s matrikou 47623811 musí být v kolonce "Ve prospěch účtu" uvedeno následující číselné označení:
 
| | | 7| 2 |1 | | | |4| 7| 6 |2 |3 |8 |1 | 1 |
 
V levé části
Poštovní poukázky A - doklad V/DS
je přitom uvedeno to samé číslo bankovního účtu v úplném tvaru 721-47623811/0710.
-
Kód banky
- položka je předtištěna kódem
0710
(kód ČNB).
-
V. symbol
(variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky „V. symbol“ nevyplněny. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Vyplňuje se zprava.
- K. symbol (konstantní symbol) - položka je předtištěna konstantním symbolem 0001.
- S. symbol (specifický symbol) - vyplnění položky je nepovinné.
- Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem) - poplatník vyplňuje kolonky nadepsané: „jméno“, „příjmení“ a „ulice (obec), č. domu, PSČ, adresní pošta“.
Při příjmu peněžních částek poukázaných Poštovní poukázkou A - doklad V/DS na pobočkách České pošty, s. p. budou kontrolovány:
- povinně vyplněné údaje (částka, bankovní účet finančního úřadu, variabilní symbol, odesílatel, název finančního úřadu),
- číslo bankovního účtu finančního úřadu dle Přílohy č. 2,
- správnost struktury variabilního symbolu, tzn. rodné číslo, vlastní číslo plátce nebo číslo výzvy na ručitele.
Pokud budou při kontrole zjištěny nesrovnalosti, nebude platba Poštovní poukázkou A - doklad V/DS přijata.
Ing. Blanka Hladká
ředitelka Odboru evidence daní Generální finanční ředitelství
Příloha
VZOR - Poštovní poukázka A - doklad V-DS
      


 
Příloha 2
Bankovní účty
Přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí
     
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
    Název finančního úřadu           Daň z příjmů        Daň* z nemovitých věcí  Daň** z nabytí     Daň*** z převodu
                      fyzických osob                   nemovitých věcí    nemovitostí
                      podávajících přiznání
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu    721-77628031/0710     7755-77628031/0710    7691-77628031/0710   7763-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj     721-77628111/0710     7755-77628111/0710    7691-77628111/0710   7763-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj      721-77627231/0710     7755-77627231/0710    7691-77627231/0710   7763-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj       721-77627311/0710     7755-77627311/0710    7691-77627311/0710   7763-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj     721-77629341/0710     7755-77629341/0710    7691-77629341/0710   7763-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj       721-77621411/0710     7755-77621411/0710    7691-77621411/0710   7763-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj      721-77628461/0710     7755-77628461/0710    7691-77628461/0710   7763-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj   721-77626511/0710     7755-77626511/0710    7691-77626511/0710   7763-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj      721-77622561/0710     7755-77622561/0710    7691-77622561/0710   7763-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina       721-67626681/0710     7755-67626681/0710    7691-67626681/0710   7763-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj     721-77628621/0710     7755-77628621/0710    7691-77628621/0710   7763-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj      721-47623811/0710     7755-47623811/0710    7691-47623811/0710   7763-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj   721-77621761/0710     7755-77621761/0710    7691-77621761/0710   7763-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj       721-47620661/0710     7755-47620661/0710    7691-47620661/0710   7763-47620661/0710
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Poznámky:
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
 
Příloha 3
VZOR - Vyplněná Poštovní poukázka A - doklad V-DS
      


 

Související dokumenty