MF-21427/2015/11-67 § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání

Schválený:
MF-21427/2015/11-67
Výklad
§ 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání
PID: MFCR6XXSWW
Referent: Ing. Lucie Strnadová, tel.: 257 043 067
Ing. Taťana Lichterová, tel.: 257 042 362
Podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.
Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování podle § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání. Financování je ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace. Výše uvedený výklad Ministerstva financí byl formulován s ohledem na jednoznačné určení okamžiku ukončení financování projektu.