GFŘ-163944/15/7100b Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Schválený:
GFŘ-163944/15/7100
Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
Referent:
Ing. Jitka Doležalová,
tel.: 296 854 487
V rámci zjednodušení plnění povinností k dani z přidané hodnoty je pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. Mini One Stop Shop (dále jen „MOSS“).
Základní právní úpravou MOSS je v České republice zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to zejména část první, hlava IV, díl 2, § 110a až 110ze.
Daňový subjekt platí daň z přidané hodnoty v eurech na příslušný účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.
Referenční číslo daňového přiznání obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim (DIČ) nebo daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non-EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
-
KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK
- (příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxx/Q1.2015)
- (příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxxxxxxx/ Q1.2015)
Platba je uhrazena správci daně při podání daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.
Platbu daně je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, vedeného v České národní bance v eurech:
IBAN účtu: CZ45 0710 0345 3400 7765 2621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.
V případě SEPA platby se referenční číslo daňového přiznání uvádí do položky „Reference platby (reference plátce)“. Pokud rozsah referenčního čísla daňového přiznání přesahuje velikost položky „Reference platby (reference plátce)“, uvede se do položky „Reference platby (reference plátce)“ DIČ/DEČ, tj. text mezi lomítky a celé referenční číslo daňového přiznání se vyplní do položky „Zpráva pro příjemce“.
Vzor příkazu k úhradě:
Název účtu příjemce (Account holder): Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ4507100345340077652621
Číslo účtu příjemce (BIC): CNBACZPP
Částka (Amount): 758,25 EUR
Zpráva pro příjemce/Reference platby (Message): CZ/CZ203000012/Q2.2015
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty