MF-43 646/2014/15-1 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Schválený:
MF-43 646/2014/15-1
Sdělení
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Sbírka zákonů č. 184/1995)
Referent:
Ing. Bohumír Mikuláš,
tel.: 257 044 059
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené od estonského ministerstva financí v souvislosti s uplatňováním mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Estonskou republikou (dále jen „smlouva“) sděluje:
Za účelem získání výhod vyplývajících ze smlouvy je třeba v oblasti pobíraných příjmů charakteru dividend, úroků či licenčních poplatků použít estonský formulář pro uplatnění příslušných nároků ze smlouvy obsahující mimo jiné základní údaje o skutečném vlastníku příslušných příjmů, přičemž formulář slouží i pro sdělení informace o daňovém domicilu (třeba potvrdit příslušným českým finančním úřadem).
Není přitom vyloučeno, aby potvrzení o daňovém rezidentství bylo vydáno českým finančním úřadem na českém formuláři, avšak s tím, že bude v Estonsku akceptováno, pokud obsahuje stejné údaje uvedené na zmíněném estonském oficiálním formuláři.
Estonský formulář pro uplatnění výhod z uvedené smlouvy lze získat na internetových stránkách Estonské daňové a celní správy:
http://www.emta.ee/failid/vormTM_3.pdf
Formulář může podat přímo osoba žádající výše uvedené výhody ze smlouvy nebo její zástupce.
Kompetentním orgánem pro aplikaci smlouvy je v Estonsku:
Estonia Tax and Customs Board
Adresa: Lootsa 8a 15176 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 880 0810
E-mail: emta@emta.ee
Website: http://www.emta.ee/
Tímto sdělením se aktualizuje původní pokyn k uplatňování smlouvy č.j. 251/62277/1995 ze dne 24. listopadu 1995 publikovaný ve FZ 12/2/1995.
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
Ředitel odboru Daně z příjmů a veřejná pojistná

Související dokumenty