FZ07/2013 k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014

Schválený:
FZ07/2013
Informace
k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 357/1992 Sb.). Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1. 1. 2014. Od tohoto data tedy vzniká nová daň a pro její správné zaplacení je nutno uvést nové předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7691.
Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu. Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena.
V přiložené tabulce je uvedený přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014.
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Název finančního úřadu            Daň z nabytí nemovitých věcí  Daň z převodu nemovitostí 
                       dle zákonného opatření Senátu  dle zákona č. 357/1992 Sb. 
        č. 340/2013 Sb.
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu     7691-77628031/0710        7763-77628031/0710 

Finanční úřad pro Středočeský kraj      7691-77628111/0710        7763-77628111/0710 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj       7691-77627231/0710        7763-77627231/0710 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj       7691-77627311/0710        7763-77627311/0710 

Finanční úřad pro Karlovarský kraj      7691-77629341/0710        7763-77629341/0710 

Finanční úřad pro Ústecký kraj        7691-77621411/0710        7763-77621411/0710 

Finanční úřad pro Liberecký kraj       7691-77628461/0710        7763-77628461/0710 

Finanční úřad pro Královehradecký kraj    7691-77626511/0710        7763-77626511/0710 

Finanční úřad pro Pardubický kraj      7691-77622561/0710        7763-77622561/0710 

Finanční úřad pro Kraj Vysočina       7691-67626681/0710        7763-67626681/0710 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj     7691-77628621/0710        7763-77628621/0710 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj       7691-47623811/0710        7763-47623811/0710 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj    7691-77621761/0710        7763-77621761/0710 

Finanční úřad pro Zlínský kraj        7691-47620661/0710        7763-47620661/0710 
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

 

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Samostatného odboru evidence daní Generální finanční ředitelství

Související dokumenty