MF-59 477/2013/11-1101 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-59 477/2013/11-1101
Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 17. května 2013
Referent:
Ing. Martin Kolitsch,
tel.: 257 043 204
V části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu FIN 2-04 U Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se ve sloupci „75 Mimorozpočtové prostředky“ uvádí příjmy a výdaje s podkladovou jednotkou 2 - posílení rozpočtu rezervním fondem a s podkladovou jednotkou 3 - posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky podle pokladového třídění vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu