MF-40 778/2013/11 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-40 778/2013/11
Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 5. března 2013
Referent:
Ing. Větrovská,
tel.: 257 042 846
Finanční výkaz Přehled rozpočtových opatření (ROP 1-04U) v souladu s vyhláškou č. 449/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 10/2013 Sb.:
• je čtvrtletně předkládán organizačními složkami státu do Centrálního systému účetních informací státu;
• obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. od počátku roku do konce vykazovaného období, tj. o veškerých rozpočtových opatření s dopadem do konečného rozpočtu, nikoliv pouze s dopadem do rozpočtu po změnách.
XSD schéma výkazu Přehled rozpočtových opatření zůstane pro rok 2013 zachováno, jelikož již dříve publikované XSD schéma umožňovalo vykazovat rozpočtová opatření s dopadem do konečného rozpočtu. V Centrálním systému účetních informací státu bylo na tato ustanovení reflektováno z hlediska úpravy mezivýkazových kontrol mezi výkazy ROP 1-04U a Fin 2-04U.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu