9537/12-1310 pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her

Schválený:
9537/12-1310
Informace
pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her
Referent:
Ing. J. Doležalová,
tel.: 257 044 487
S účinností od 1. ledna 2012 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále jen zákon o loteriích), nově upravuje v části šesté (§ 41 a násl.) odvod z loterií a jiných podobných her (dále jen odvod). Odvod spravují finanční úřady (FÚ) místně příslušné ke správě daní poplatníků odvodu (provozovatelů) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), jako daň podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Předmětem odvodu je provozování loterie nebo jiné podobné hry, poplatníkem je provozovatel loterie nebo jiné podobné hry.
Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:
• Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona o loteriích
• Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci části výnosů odvodu z loterií a to z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý dílčí odvod zvlášť a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.
Pro každý dílčí odvod je přiděleno vlastní předčíslí bankovního účtu (PBÚ).
-----------------------------------------------------------------
PBÚ  Název           Podíl obcí   Počet FÚ         
                         realizujících      
                         převody         
-----------------------------------------------------------------
3 690 Převod odvodu z loterií  30%      1 (SFÚ)         
    (dle § 41i odst. 3 zákona                     
    o loteriích) do rozpočtů                     
    obcí                                
-----------------------------------------------------------------
3 682 Převod odvodu z výherních 80%      200           
    hracích přístrojů a jiných                     
    technických herních                        
    zařízení                              
    (dle § 41i odst. 1 zákona                     
    o loteriích) do rozpočtů                     
    obcí                                
-----------------------------------------------------------------                                     
a) Převod odvodu z loterií (dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích) do rozpočtu obcí Převody jednotlivých nároků všech obcí České republiky na 30 % celostátním hrubém výnosu dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích bude provádět pouze Specializovaný finanční úřad (SFÚ) z bankovního účtu 3690-77620021/0710.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu, se stanoví obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky MF k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinné od 1. září odvodového období.
Při přerozdělování záloh za první a druhé čtvrtletí do rozpočtu obcí se bude postupovat podle vyhlášky MF účinné do 1. září, tj. vyhlášky pro předchozí kalendářní rok a při přerozdělení záloh za třetí čtvrtletí a odvodu za celé odvodové období podle vyhlášky účinné od 1. září odvodového období.
b) Převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích) do rozpočtu obcí
Převody nároků daných obcí na 80 % odvodu dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích bude na základě povinné přílohy k hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her) provádět všech 200 finančních úřadů z vybraných prostředků z bankovního účtu 3682-číslo matriky FÚ místně příslušného ke správě daní poplatníka odvodu/0710 (Příklad: v případě účtu 3682-27628711/0710 se jedná o FÚ v Humpolci). Pro možnou identifikaci FÚ dle čísla matriky je možné využít Přílohu č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu, která je uveřejněna na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz) v nabídce (horní menu) Placení daní - Bankovní účty daňové správy - Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu jednotlivého poplatníka odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi umístněných na území dané obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému průměrnému počtu povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi v těchto dnech.
Převody nároků na obou dílčích odvodech do rozpočtů obcí budou finanční úřady realizovat dle § 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, nejméně jedenkrát měsíčně.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Samostatného odboru Evidence a účtování daní, převodů a analýz
Generální finanční ředitelství
 
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Sídlo finančního úřadu           Matrika     Kód banky Banka
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Aš                     17 629 331    0710    ČNB Plzeň
Benešov                   7 627 121    0710    ČNB Praha
Beroun                   7 624 131    0710    ČNB Praha
Bílina                   17 626 501    0710    ČNB Ústí nad Labem
Blansko                   7 627 631    0710    ČNB Brno
Blatná                   47 624 291    0710    ČNB České Budějovice
Blovice                   27 626 361    0710    ČNB Plzeň
Bohumín                   27 626 791    0710    ČNB Ostrava
Boskovice                  47 629 631    0710    ČNB Brno
Brandýs nad Labem              57 624 201    0710    ČNB Praha
Brno I                   97 629 621    0710    ČNB Brno
Brno II                   47 621 621    0710    ČNB Brno
Brno III                  37 626 621    0710    ČNB Brno
Brno IV                   67 622 621    0710    ČNB Brno
Brno-venkov                 7 624 641    0710    ČNB Brno
Broumov                   57 624 551    0710    ČNB Hradec Králové
Bruntál                   7 620 771    0710    ČNB Ostrava
Břeclav                   7 621 651    0710    ČNB Brno
Bučovice                  27 622 731    0710    ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem          17 621 751    0710    ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem            47 622 691    0710    ČNB Brno
Čáslav                   17 621 161    0710    ČNB Praha
Česká Lípa                 7 620 421    0710    ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice              7 629 231    0710    ČNB České Budějovice
Český Brod                 37 625 151    0710    ČNB Praha
Český Krumlov                7 626 241    0710    ČNB České Budějovice
Český Těšín                 37 621 791    0710    ČNB Ostrava
    Dačice                   17 629 251    0710    ČNB České Budějovice
Děčín                    7 628 431    0710    ČNB Ústí nad Labem
Dobruška                  27 622 571    0710    ČNB Hradec Králové
Dobříš                   47 626 211    0710    ČNB Praha
Domažlice                  7 626 321    0710    ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem           27 626 601    0710    ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek                7 628 781    0710    ČNB Ostrava
Frýdlant                  37 626 461    0710    ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí           37 624 781    0710    ČNB Ostrava
Fulnek                   27 625 801    0710    ČNB Ostrava
Havířov                   57 622 791    0710    ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod               97 622 681    0710    ČNB Brno
Hlinsko                   37 629 531    0710    ČNB Hradec Králové
Hlučín                   17 624 821    0710    ČNB Ostrava
Hodonín                   7 626 671    0710    ČNB Brno
Holešov                   27 621 691    0710    ČNB Brno
Holice                   57 621 561    0710    ČNB Hradec Králové
Horažďovice                 37 624 351    0710    ČNB Plzeň
Horšovský Týn                47 628 321    0710    ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší            67 622 541    0710    ČNB Hradec Králové
Hořovice                  27 625 131    0710    ČNB Praha
Hradec Králové               7 628 511    0710    ČNB Hradec Králové
Hranice                   47 628 831    0710    ČNB Ostrava
Humpolec                  27 628 711    0710    ČNB Brno
Hustopeče                  27 622 651    0710    ČNB Brno
Cheb                    7 623 331    0710    ČNB Plzeň
Chomutov                  7 625 441    0710    ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř                  77 621 681    0710    ČNB Brno
Chrudim                   7 622 531    0710    ČNB Hradec Králové
Ivančice                  57 621 641    0710    ČNB Brno
Jablonec nad Nisou             7 622 451    0710    ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř                   47 629 551    0710    ČNB Hradec Králové
Jeseník                   7 628 861    0710    ČNB Ostrava
Jičín                    97 629 541    0710    ČNB Hradec Králové
Jihlava                   7 623 681    0710    ČNB Brno
Jilemnice                  77 620 451    0710    ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec              7 623 251    0710    ČNB České Budějovice
Kadaň                    27 626 441    0710    ČNB Ústí nad Labem
Kaplice                   17 621 241    0710    ČNB České Budějovice
Karlovy Vary                7 620 341    0710    ČNB Plzeň
Karviná                   7 625 791    0710    ČNB Ostrava
Kladno                   7 621 141    0710    ČNB Praha
Klatovy                   7 628 351    0710    ČNB Plzeň
Kolín                    7 629 151    0710    ČNB Praha
Konice                   67 624 811    0710    ČNB Ostrava
Kopřivnice                 47 626 801    0710    ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí             37 628 571    0710    ČNB Hradec Králové
Kralovice                  47 624 371    0710    ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou             47 625 171    0710    ČNB Praha
Kraslice                  27 628 391    0710    ČNB Plzeň
Krnov                    17 626 771    0710    ČNB Ostrava
Kroměříž                  7 620 691    0710    ČNB Brno
Kutná Hora                 7 626 161    0710    ČNB Praha
Kyjov                    47 628 671    0710    ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou              87 627 681    0710    ČNB Brno
Liberec                   97 629 461    0710    ČNB Ústí nad Labem
Libochovice                 47 629 471    0710    ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice                 7 627 471    0710    ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl                  47 628 591    0710    ČNB Hradec Králové
Litovel                   27 622 811    0710    ČNB Ostrava
Litvínov                  27 622 491    0710    ČNB Ústí nad Labem
Louny                    7 624 481    0710    ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice                 17 624 661    0710    ČNB Brno
Mariánské Lázně               27 624 331    0710    ČNB Plzeň
Mělník                   7 623 171    0710    ČNB Praha
Mikulov                   37 628 651    0710    ČNB Brno
Milevsko                  27 629 271    0710    ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav               7 620 181    0710    ČNB Praha
Mnichovo Hradiště              47 622 181    0710    ČNB Praha
Moravská Třebová              37 622 591    0710    ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice             77 625 711    0710    ČNB Brno
Moravský Krumlov              37 625 741    0710    ČNB Brno
Most                    7 621 491    0710    ČNB Ústí nad Labem
Náchod                   7 627 551    0710    ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou             47 629 711    0710    ČNB Brno
Neratovice                 27 624 171    0710    ČNB Praha
Nová Paka                  47 621 541    0710    ČNB Hradec Králové
Nový Bor                  47 622 421    0710    ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov                 37 624 511    0710    ČNB Hradec Králové
Nový Jičín                 7 624 801    0710    ČNB Ostrava
Nymburk                   7 628 191    0710    ČNB Praha
Olomouc                   7 621 811    0710    ČNB Ostrava
Opava                    7 629 821    0710    ČNB Ostrava
Orlová                   67 628 791    0710    ČNB Ostrava
Ostrava I                  7 623 761    0710    ČNB Ostrava
Ostrava II                 27 624 761    0710    ČNB Ostrava
Ostrava III                 47 625 761    0710    ČNB Ostrava
Ostrov                   17 626 341    0710    ČNB Plzeň
Otrokovice                 37 625 661    0710    ČNB Brno
Pacov                    87 620 711    0710    ČNB Brno
Pardubice                  7 624 561    0710    ČNB Hradec Králové
Pelhřimov                  97 626 711    0710    ČNB Brno
Písek                    7 628 271    0710    ČNB České Budějovice
Plzeň                    7 629 311    0710    ČNB Plzeň
Plzeň-jih                  7 625 361    0710    ČNB Plzeň
Plzeň-sever                 7 622 371    0710    ČNB Plzeň
Podbořany                  27 625 481    0710    ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady                  27 629 191    0710    ČNB Praha
Praha - Jižní Město             27 628 041    0710    ČNB Praha
Praha - Modřany               17 622 041    0710    ČNB Praha
Praha 1                   7 625 011    0710    ČNB Praha
Praha 2                   7 622 021    0710    ČNB Praha
Praha 3                   27 623 101    0710    ČNB Praha
Praha 4                   7 627 041    0710    ČNB Praha
Praha 5                   7 624 051    0710    ČNB Praha
Praha 6                   7 621 061    0710    ČNB Praha
Praha 7                   7 629 071    0710    ČNB Praha
Praha 8                   7 626 081    0710    ČNB Praha
Praha 9                   7 623 091    0710    ČNB Praha
Praha 10                  7 622 101    0710    ČNB Praha
Praha - Specializovaný finanční úřad    77 620 021    0710    ČNB Praha
Praha-západ                 97 629 111    0710    ČNB Praha
Prachatice                 7 625 281    0710    ČNB České Budějovice
Prostějov                  97 620 811    0710    ČNB Ostrava
Přelouč                   47 626 561    0710    ČNB Hradec Králové
Přerov                   7 626 831    0710    ČNB Ostrava
Přeštice                  37 621 361    0710    ČNB Plzeň
Příbram                   7 624 211    0710    ČNB Praha
Rakovník                  7 621 221    0710    ČNB Praha
Rokycany                  97 629 381    0710    ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem                 27 628 471    0710    ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm            77 627 661    0710    ČNB Brno
Rumburk                   27 629 431    0710    ČNB Ústí nad Labem
Rychnov n.Kn.                7 621 571    0710    ČNB Hradec Králové
Říčany                   47 629 201    0710    ČNB Praha
Sedlčany                  57 621 211    0710    ČNB Praha
Semily                   97 621 451    0710    ČNB Ústí nad Labem
Slaný                    27 622 141    0710    ČNB Praha
Slavkov u Brna               37 628 731    0710    ČNB Brno
Soběslav                  27 622 301    0710    ČNB České Budějovice
Sokolov                   7 627 391    0710    ČNB Plzeň
Strakonice                 7 622 291    0710    ČNB České Budějovice
Stříbro                   37 622 401    0710    ČNB Plzeň
Sušice                   27 629 351    0710    ČNB Plzeň
Svitavy                   7 626 591    0710    ČNB Hradec Králové
Šternberk                  37 628 811    0710    ČNB Ostrava
Šumperk                   7 623 841    0710    ČNB Ostrava
Tábor                    7 621 301    0710    ČNB České Budějovice
Tachov                   7 626 401    0710    ČNB Plzeň
Tanvald                   17 628 451    0710    ČNB Ústí nad Labem
Telč                    27 624 681    0710    ČNB Brno
Teplice                   7 620 501    0710    ČNB Ústí nad Labem
Tišnov                   47 626 641    0710    ČNB Brno
Trhové Sviny                17 624 231    0710    ČNB České Budějovice
Trutnov                   7 625 601    0710    ČNB Hradec Králové
Třebíč                   7 627 711    0710    ČNB Brno
Třeboň                   47 625 251    0710    ČNB České Budějovice
Třinec                   87 621 781    0710    ČNB Ostrava
Turnov                   87 626 451    0710    ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou               37 625 231    0710    ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště              7 624 721    0710    ČNB Brno
Uherský Brod                47 626 721    0710    ČNB Brno
Ústí nad Labem               7 623 411    0710    ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí               7 622 611    0710    ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky              57 626 661    0710    ČNB Brno
Valašské Meziříčí              87 622 661    0710    ČNB Brno
Velké Meziříčí               37 622 751    0710    ČNB Brno
Veselí nad Moravou             37 622 671    0710    ČNB Brno
Vimperk                   27 626 281    0710    ČNB České Budějovice
Vlašim                   47 629 121    0710    ČNB Praha
Vodňany                   37 629 291    0710    ČNB České Budějovice
Votice                   57 624 121    0710    ČNB Praha
Vrchlabí                  37 621 601    0710    ČNB Hradec Králové
Vsetín                   97 628 661    0710    ČNB Brno
Vysoké Mýto                 47 624 611    0710    ČNB Hradec Králové
Vyškov                   7 621 731    0710    ČNB Brno
Zábřeh                   27 624 841    0710    ČNB Ostrava
Zlín                    7 629 661    0710    ČNB Brno
Znojmo                   7 629 741    0710    ČNB Brno
Žamberk                   67 625 611    0710    ČNB Hradec Králové
Žatec                    47 626 481    0710    ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou              7 626 751    0710    ČNB Brno
Železný Brod                37 629 451    0710    ČNB Ústí nad Labem
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------