FZ11/2012 Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 3 odst. 5 zákona č. 471/2011 Sb., (upozornění na změnu)

Schválený:
FZ11/2012
Zveřejnění
kontaktních orgánů dle § 3 odst. 5 zákona č. 471/2011 Sb. (upozornění na změnu)
Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti nový zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (zákon č. 471/2011 Sb., dále jen „zákon“), který nahrazuje zákon č. 191/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodní pomoc podle zákona implementuje do tuzemského právního řádu opatření obsažená ve směrnici Rady č. 2010/24/EU. Tato opatření představují možnost pro správce daně požádat kontaktní orgán jiného státu o pomoc při vymáhání finanční pohledávky, kterou nebylo možné ve státu žádajícího správce daně vymoci nebo by její vymáhání bylo neúměrně obtížné.
Působností ústředního kontaktního orgánu pro provádění mezinárodní pomoci podle zákona bylo Ministerstvem pověřeno Generální finanční ředitelství. Působností dílčího kontaktního orgánu podle zákona bylo pověřeno Generální ředitelství cel a Státní zemědělský intervenční fond ve vztahu k finančním pohledávkám, které spadají do jejich působnosti.
Ing. Martin Jareš, PhDr., v. r.
ředitel odboru strategie daňové politiky a správy