251/18 177/2000 Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Čínskou lidovou republikou

Schválený:
SDĚLENÍ
k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Čínskou lidovou republikou (Sbírka zákonů č. 41/1988)
Referent:
M. Kamanová,
tel. 5704 3398
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky sděluje, že na území Macaa se Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Čínskou lidovou republikou (Sbírka zákonů č. 41/1988) nevztahuje.
Ředitel odboru 25:
Ing. Václav Grammetbauer, v. r.

Související dokumenty