251/70 900/1997 Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou

Schválený:
251/70 900/1997
Sdělení
k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (č. 41/1988 Sb.)
Referent: Mgr. Kolková,
tel.: 5704 2106
Ministerstvo financí České republiky sděluje na základě informace čínské daňové správy až na další, že na území Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky - Hong Kong se Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (č. 41/1988 Sb.) nevztahuje.
Ředitel odboru 25:
Ing. Václav Grammetbauer, v. r.

Související dokumenty