15/125 824/2010-153 Sdělení ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ve vztahu k Republice Kosovo

Schválený:
15/125 824/2010-153
Sdělení
ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ve vztahu k Republice Kosovo
Referent:
Marie Kamanová,
tel.: 257 043 398
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené z Ministerstva zahraničních věcí České republiky sděluje, že v daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo se neuplatňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1981 a vyhlášená pod č. 99/1983 Sb., ani Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 2004 a vyhlášená pod č. 88/2005 Sb.m.s.
Jinými slovy to znamená, že v oblasti zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku panuje mezi Českou republikou a Republikou Kosovo v současnosti bezesmluvní stav.
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15

Související dokumenty