251/82 396/1997 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku mezi ČSSR a Italskou republikou

Schválený:
251/82 396/97
Sdělení
k uplatnění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku mezi ČSSR a Italskou republikou (č. 17/1985 Sb.)
Mgr. Kolková,
tel.: 5704 2106
Italské ministerstvo financí sděluje, že v souvislosti se zavedením nového daňového režimu zdanění úroků z dluhopisů a jiných cenných papírů podle Zákonného nařízení č. 239 z 1. 4. 1966 vydalo pro uplatňování daňových úlev z těchto příjmů formuláře 116/IMP (pro non-rezidenty) a 117/IMP (pro mezinárodní instituce).
Český příjemce uvedených příjmů se musí při uplatňování nároků na daňové osvobození v Itálii podle výše uvedené daňové smlouvy prokázat potvrzením o daňovém domicilu v České republice, které příslušný správce daně potvrdí přímo na výše uvedených formulářích.
O zaslání formulářů je možné požádat italského partnera.
Ředitel odboru 25:
Ing. Václav Grammetbauer, v.r.

Související dokumenty