352/2021 Sb., o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Schválený:
352/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. září 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byl uložen Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 ze dne 30. července 2021 uzavřený mezi
Odborovým svazem státních orgánů a organizací,
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,
Asociací samostatných odborů
a
vládou České republiky.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v.r.

Související dokumenty