528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
528/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zakona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., k provedení § 20 odst. 1 tohoto zakona:
Čl.I
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikacích zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb. a vyhlášky č. 485/2020 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému
--------------------------------------------------------------------------------------------
Označení Úsek                                  Délka (km) 
--------------------------------------------------------------------------------------------
D0   Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)                4,6 
D0   Modletice (D1)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)                  37,1 
D1   Praha, Spořilov-Ríkovice (exity 1-272)                   273,4 
D1   Přerov, Předmostí-státní hranice (km 282 až km 377)             93,5 
D2   Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)                  61,4 
D3   Mezno-Úsilné (km 62 až exit 131)                       71,3 
D4   Jíloviště-Háje (exity 9 45)                         41,9 
D4   Radobytce-Nová Hospoda (km 77 až exit 84)                   6,7 
D5   Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151)             156,1 
D6   Praha, Řepy-Krušovice (exit 1 až km 42)                   42,9 
D6   Lubenec, východ-Bošov (km 75 až exit 83)                   8,8 
D6   Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)                     39,2 
D7   Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)                      17,0 
D7   Panenský Týnec-Smolnice (km 34,5 - 41)                    6,5 
D7   Postoloprty-Spořice (exity 56-78)                      23,6 
D8   Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92)             97,0 
D10   Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)                   72,7 
D11   Praha, Horní Počernice-Jaroměř, sever (exity 1-113)             116,1 
D35   Sedlice-Ostrov (exit 127 až km 158)                     32,4 
D35   Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)                    27,3 
D35   Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)           33,3 
D46   Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)              40,6 
D48   Bělotín-Bělotín, východ (exity 1-3)                      3,5 
D48   Rybí-Žukov (km 24 až exit 70)                        48,3 
D52   Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)                    17,0 
D55   Hulín-Napajedla (exity 16-34)                        20,2 
D56   Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek, západ (exity 39-54)             14,9 
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ". 
2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
  
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
--------------------------------------------------------------------------------------------
Označení Úsek                                 Délka (km) 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 I/3   Mirošovice-Mezno                            43,5 
 I/4   Praha-Jíloviště                             5,2 
 I/6   Bošov-Karlovy Vary                           29,7 
 I/7   Panenský Týnec-Smolnice (exity 37-41)                  4,0 
 I/7   Spořice-Chomutov (exity 78-82)                     3,4 
 I/11  Ropice-Mosty u Jablunkova                       28,6 
 I/11  Krásné Pole-Ostrava                           8,7 
 I/12  Praha-Kolín                              32,5 
 I/16  Mladá Boleslav-Úlibice                         37,0 
 I/19  Oltyně-Čekanice                            10,0 
 I/19  Tábor-Pelhřimov                            34,0 
 I/20  Plzeň-České Budějovice                        112,5 
 I/26  Plzeň-Folmava                             51,7 
 I/30  Lovosice-Ústí nad Labem                        14,4 
 I/33  Semonice-Náchod                            24,0 
 I/34  České Budějovice-Jindřichův Hradec                   40,7 
 I/34  Jarošov nad Nežárkou-Havlíčkův Brod                  55,6 
 I/35  Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice                    35,0 
 I/35  Turnov-Jičín                              13,8 
 I/35  Úlibice-Všestary (MÚK s D11)                      28,8 
 I/35  Hradec Králové-Mohelnice                        89,3 
 I/35  Křelov-Olomouc                             2,9 
 I/37  Hradec Králové-Pardubice                        17,3 
 I/38  Jestřebí-Mladá Boleslav                        31,1 
 I/38  Poděbrady-Jihlava                           86,9 
 I/43  Brno-Svitavy                              44,8 
 I/46  Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum                   0,9 
 I/47  Kroměříž-Hulín                             3,4 
 I/47  Přerov-Bělotín                             22,7 
 I/48  Bělotín-Rybí                              22,2 
 I/50  Holubice-Rovné                             86,1 
 I/52  Brno-Rajhrad                              5,9 
 I/52  Pohořelice-Mikulov                           22,3 
 I/55  Přerov-Hulín                              11,4 
 I/58  Příbor-Krmelín                             12,2 
 I/63  Bystřany-Řehlovice                           7,5 
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ". 
3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
  
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
--------------------------------------------------------------------------------------------
Označení Úsek                                 Délka (km) 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 I/3   Mirošovice-Mezno                            43,5 
 I/4   Praha-Jíloviště                             5,2 
 I/6   Bošov-Karlovy Vary                           29,7 
 I/7   Panenský Týnec-Smolnice (exity 37-41)                  4,0 
 I/7   Spořice-Chomutov (exity 78-82)                     3,4 
 I/11  Ropice-Mosty u Jablunkova                       28,6 
 I/11  Krásné Pole-Ostrava                           8,7 
 I/12  Praha-Kolín                              32,5 
 I/16  Řevničov-Bezděčín                           88,4 
 I/16  Mladá Boleslav-Úlibice                         37,0 
 I/19  Oltyně-Čekanice                            10,0 
 I/19  Tábor-Pelhřimov                            34,0 
 I/20  Plzeň-České Budějovice                        112,5 
 I/22  Vodňany-Klatovy                            75,2 
 I/26  Plzeň-Folmava                             51,7 
 I/27  Plzeň, Litice-Klatovy                         38,8 
 I/30  Lovosice-Ústí nad Labem                        14,4 
 I/33  Semonice-Náchod                            24,0 
 I/34  České Budějovice-Jindřichův Hradec                   40,7 
 I/34  Jarošov nad Nežárkou-Koclířov                     137,1 
 I/35  Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice                    35,0 
 I/35  Turnov-Jičín                              13,8 
 I/35  Úlibice-Všestary (MÚK s D11)                      28,8 
 I/35  Hradec Králové-Mohelnice                        89,3 
 I/35  Křelov-Olomouc                             2,9 
 I/37  Hradec Králové-Pardubice                        17,3 
 I/38  Jestřebí-Mladá Boleslav                        31,1 
 I/38  Poděbrady-Hatě                            176,3 
 I/43  Brno-Svitavy                              44,8 
 I/46  Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum                   0,9 
 I/47  Kroměříž-Hulín                             3,4 
 I/47  Přerov-Bělotín                             22,7 
 I/48  Bělotín-Rybí                              22,2 
 I/50  Holubice-Rovné                             86,1 
 I/52  Brno-Rajhrad                              5,9 
 I/52  Pohořelice-Mikulov                           22,3 
 I/55  Přerov-Hulín                              11,4 
 I/58  Příbor-Krmelín                             12,2 
 I/63  Bystřany-Řehlovice                           7,5 
 I/68  Třanovice-Nebory                            6,1  
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Související dokumenty