338/2021 Sb., o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč

Schválený:
338/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2021
o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
 
§ 1
(1) Dnem 5. října 2021 se v rámci cyklu "Městské památkové rezervace" vydává zlatá mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč (dále jen "mince").
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.
 
§ 2
(1) Na lícní straně mince je uprostřed mincovního pole vyobrazena postava anděla na nebesích z kostela sv. Ignáce z Loyoly, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Kolem anděla jsou v barokním opevnění zakomponována heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to nahoře český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Pod andělem se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "5 000 Kč". Po obvodu mince jsou v opisu uvedeny texty "MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE" a "ČESKÁ REPUBLIKA". Značka České mincovny, která je tvořena písmeny "Č" a "M", se nachází při pravém okraji.
(2) Na rubové straně mince je koláž nejvýznamnějších architektonických památek Městské památkové rezervace Jihlava. Při horním okraji je v opisu text "MĚSTO JIHLAVA", ročník ražby "2021" se nachází při spodním okraji. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny "L" a "Ch", se nachází pod písmenem "M" z textu "MĚSTO JIHLAVA".
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. října 2021.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Vyobrazení zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)Související dokumenty