507/2021 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
507/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2021,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 za kalendářní měsíc částku:
I----------------------------------------------I-----------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona I    Kč    I
I----------------------------------------------I-----------------I
I jedna                    I   2 240   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I dvě                     I   3 065   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I tři                     I   4 008   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I čtyři a více                 I   4 834   I
I----------------------------------------------I-----------------I
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 za kalendářní měsíc:
I----------------------------------------------I-----------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona I    Kč    I
I----------------------------------------------I-----------------I
I jedna                    I    802    I
I----------------------------------------------I-----------------I
I dvě                     I   1 097   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I tři                     I   1 435   I
I----------------------------------------------I-----------------I
I čtyři a více                 I   1 773   I
I----------------------------------------------I-----------------I
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
I---------------------I-----------------------------------------------------------I
I Počet osob v rodině I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I podle § 7 odst. 5  I                              I
I zákona       I                              I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I           I  Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I           I      I 100 000 I 99 999  I 44 999  I      I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I jedna        I  9 001  I  7 151  I  6 815  I  5 809  I  5 626  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I dvě         I 12 499  I  9 967  I  9 507  I  8 131  I  7 880  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I tři         I 16 705  I 13 393  I 12 792  I 10 992  I 10 664  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I čtyři a více    I 20 521  I 16 528  I 15 803  I 13 632  I 13 237  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
I---------------------I-----------------------------------------------------------I
I Počet osob v rodině I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I podle § 7 odst. 5  I                              I
I zákona       I                              I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I           I  Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I           I      I 100 000 I 99 999  I 44 999  I      I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I jedna        I  5 052  I  5 052  I  5 052  I  5 052  I  5 052  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I dvě         I  7 213  I  7 213  I  7 213  I  7 213  I  7 213  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I tři         I  9 828  I  9 828  I  9 828  I  9 828  I  9 828  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I čtyři a více    I 12 221  I 12 221  I 12 221  I 12 221  I 12 221  I
I---------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2022.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty