9/2022 Sb., o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
9/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. ledna 2022
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2022 uzavřená dne 14. prosince 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty