FZ2003/16 Ministerstva financí k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí podle §26 odstavce 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, na základě vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Schválený:
0

Související dokumenty