13/2022 Sb.m.s. o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos

Schválený:
13/2022 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Turks a Caicos výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 16. prosince 20041).
S výpovědí Smlouvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. května 2018 listinu o výpovědi Smlouvy.
Platnost Smlouvy byla ukončena na základě článku 16 odst. 2 Smlouvy dne 13. června 2019.
1) Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos byla vyhlášena pod č. 100/2006 Sb. m. s. Pozastavení provádění Smlouvy bylo vyhlášeno pod č. 51/2017 Sb. m. s.

Související dokumenty