64/2022 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
64/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. března 2022
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2021 ve výši 37 839 Kč činí pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 průměrná hrubá roční mzda v České republice 454 068 Kč.
Ministr práce a sociálních věcí:
v z. Ing. Merhautová, MBA, v. r.
náměstkyně pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek

Související dokumenty