83/2022 Sb., o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
83/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. dubna 2022
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2021 - 2022 ze dne 29. ledna 2021 uzavřený dne 31. ledna 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
a
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty