258/1990 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona

Schválený:
258/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 21. června 1990
o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle čl. IV bodu 2 zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon:
 
§ 1
Pro účely trestního zákona se za nejnižší měsíční mzdu považuje částka 1600 Kčs.
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
Čalfa v.r.

Související dokumenty