464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona

Schválený:
464/1991 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 3. října 1991
o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle čl. IV bodu 2 zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon:
 
§ 1
Pro účely trestního zákona se za nejnižší měsíční mzdu považuje částka 2000 Kčs.
 
§ 2
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 258/1990 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona, se zrušuje.
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Čalfa v.r.

Související dokumenty