420/2013 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014

Schválený:
420/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2013
o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
 
§ 1
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.
 
Příloha
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2014
 
-----------------------------------------------------------
   Věková skupina      Nákladové indexy podle  
    pojištěnců        pohlaví pojištěnců 
-----------------------------------------------------------
  od      do       muži       ženy
-----------------------------------------------------------
  0       5      1,4508      1,3161
  5      10      0,8782      0,7427
 10      15      0,8747      0,9591
 15      20      0,7710      1,0000
 20      25      0,6393      0,9711
 25      30      0,7167      1,2640
 30      35      0,8176      1,4055
 35      40      0,8962      1,3302
 40      45      1,0334      1,3544
 45      50      1,2689      1,5799
 50      55      1,6543      1,8977
 55      60      2,2757      2,1793
 60      65      2,9314      2,5315
 65      70      3,7432      3,1399
 70      75      4,3932      3,7034
 75      80      4,9113      4,2878
 80      85      5,0876      4,6481
 85      a více    5,2481      5,0711
-----------------------------------------------------------

Související dokumenty