314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity

Schválený:
314/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 9. července 1991
o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Zřizuje se:
a) vysoká škola s názvem Slezská univerzita, se sídlem v Opavě,
b) vysoká škola s názvem Jihočeská univerzita, se sídlem v Českých Budějovicích,
c) vysoká škola s názvem Západočeská univerzita, se sídlem v Plzni,
d) vysoká škola s názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, se sídlem v Ústí nad Labem,
e) vysoká škola s názvem Ostravská univerzita, se sídlem v Ostravě.
 
§ 2
Od Masarykovy univerzity v Brně se oddělují filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně se sídlem v Opavě a obchodně podnikatelská fakulta Masarykovy univerzity v Brně se sídlem v Karviné a slučují se ve Slezskou univerzitu v Opavě.
 
§ 3
(1) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se slučuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích.
(2) Z vysoké školy zemědělské v Praze se odděluje fakulta agronomická v Českých Budějovicích a slučuje se s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
 
§ 4
Se Západočeskou univerzitou se slučují Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni a Pedagogická fakulta v Plzni.
 
§ 5
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se slučuje s Pedagogickou fakultou v Ústí nad Labem.
 
§ 6
Ostravská univerzita v Ostravě se slučuje s Pedagogickou fakultou v Ostravě.
 
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. září 1991.
Burešová v.r.
Pithart v.r.

Související dokumenty