143/1999 Sb., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku

Schválený:
143/1999 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 8. října 1996 a 15. července 1997 bylo ve Varšavě sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku ze dne 17. ledna 1995, vyhlášené pod č. 187/1996 Sb.
Ujednání vstoupilo v platnost dne 15. července 1997.
Český překlad polské nóty a české znění české nóty se vyhlašují současně.
DPT I 214-4-93
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky zasílá Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projev úcty a v souladu s ustanovením článku 3 odstavec 4 Smlouvy mezi Polskou republikou a Českou republikou o malém pohraničním styku ze dne 17. ledna 1995 si dovoluje navrhnout uzavření Ujednání formou výměny diplomatické nóty mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky ve věci změny Příloh č. 1 a č. 2 k výše uvedené Smlouvě.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje změny následujícího znění:
1. v Příloze č. 1 - Seznam obcí, které jsou zahrnuty do pásma malého pohraničního styku:
a) v části I týkající se Polské republiky po položce 116 se přidávají položky 117 a 118 ve znění:
- "117. Gorzyce",
- "118. Jejkowice",
b) v části II týkající se České republiky po položce 415 se přidává položka 416 ve znění: "416. Vendryně".
2. v Příloze č. 2 - Seznam přechodů určených výlučně pro malý pohraniční styk:
a) položky 2 a 36 budou mít toto znění:

-----------------------------------------------------------------
1     2            3           4
-----------------------------------------------------------------
2. Pilszcz - Opava   pěší, cyklisté, motocykly
             o obsahu válců do 50 cm3
            a zemědělská technika   6.00 - 22.00
-----------------------------------------------------------------
36.Sciborzyce Wielkie
  - Hněvošice     pěší, cyklisté, motocykly
            o obsahu válců do 50 cm3
            a zemědělská technika   6.00 - 22.00
-----------------------------------------------------------------
b) po položce 36 se přidává položka 37 následujícího znění:

-----------------------------------------------------------------
1     2            3         4
-----------------------------------------------------------------
37. Czermna
  - Malá Čermná   pěší, cyklisté, motocykly
           o obsahu válců do 50 cm3
           a zemědělská technika   6.00 -- 22.00
-----------------------------------------------------------------
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády České republiky s výše uvedeným, nynější nóta spolu s odpovědí na ni stanovily Ujednání, které nabude platnosti dnem obdržení nóty, která bude odpovědí vlády České republiky.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby opětovně vyjádřilo Velvyslanectví České republiky projevy hluboké úcty.
Varšava, dne 8. října 1996
Velvyslanectví České republiky
Varšava
Č. j.: 2624/97
Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty č. DPT I 214-4-93 ze dne 8. října 1996, kterou se se navrhuje uzavření Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku tohoto znění:
"Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a v souladu s ustanovením článku 3 Smlouvy mezi Polskou republikou a Českou republikou o malém pohraničním styku ze dne 17. ledna 1995 má čest navrhnout uzavření Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky ve formě výměny diplomatických nót ve věci změny Příloh č. 1 a č. 2 shora uvedené Smlouvy.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje změny v následujícím znění:
1. v Příloze č. 1 - Seznam obcí nacházejících se v pásmu malého pohraničního styku:
a) v části I týkající se Polské republiky se za položku 116 doplňuje položka 117 a 118 ve znění:
- "117. Gorzyce",
- "118. Jejkowice",
b) v části II týkající se České republiky se za položku 415 doplňuje položka 416 ve znění:
- "416. Vendryně".
2. v Příloze č. 2 - Seznam přechodů určených výhradně pro malý pohraniční styk:
a) položka 2 a 36 zní takto:
-----------------------------------------------------------------
1     2            3           4
-----------------------------------------------------------------
2. Pilszcz - Opava   pěší, cyklisté, motocykly
             o obsahu válců do 50 cm3
            a zemědělská technika   6.00 - 22.00
-----------------------------------------------------------------
36.Sciborzyce Wielkie
  - Hněvošice     pěší, cyklisté, motocykly
            o obsahu válců do 50 cm3
            a zemědělská technika   6.00 - 22.00
-----------------------------------------------------------------
b) po položce 36 se přidává položka 37 následujícího znění:
-----------------------------------------------------------------
1     2            3         4
-----------------------------------------------------------------
37. Czermna
  - Malá Čermná   pěší, cyklisté, motocykly
           o obsahu válců do 50 cm3
           a zemědělská technika   6.00 -- 22.00
-----------------------------------------------------------------
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, jestliže vláda České republiky vyjádří souhlas se shora uvedeným, aby tato nóta společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání, které vstoupí v platnost dnem doručení nóty obsahující odpověď vlády České republiky.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou."
Velvyslanectví České republiky ve Varšavě má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí se shora uvedeným návrhem vlády Polské republiky. V souladu s tím tato nóta a nóta Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č. DPT I 214-4-93 tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky v předmětné věci, které vstoupí v platnost dnem doručení této nóty.
Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo vážené Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky svou hlubokou úctou.
Varšava, 15. července 1997
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava

Související dokumenty