39/2002 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení

Schválený:
39/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. ledna 2002,
kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
Vláda nařizuje podle § 76 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:
 
§ 1
Služné vojáků v základní nebo náhradní službě
Vojákům v základní nebo náhradní službě se pro hodnosti mužstva a poddůstojníků stanovují tyto měsíční částky služného:
vojín ................................................ 500 Kč,
svobodník ............................................ 550 Kč,
desátník ............................................. 700 Kč,
četař ................................................ 750 Kč.
 
§ 2
Služné vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
Vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení se pro hodnosti mužstva, poddůstojníků, rotmistrů, praporčíků, důstojníků a generálů stanovují tyto měsíční částky služného:
vojín ................................................. 500 Kč,
svobodník ............................................. 550 Kč,
desátník .............................................. 700 Kč,
četař ................................................. 750 Kč,
rotný ................................................. 800 Kč,
rotmistr .............................................. 850 Kč,
nadrotmistr ........................................... 900 Kč,
štábní rotmistr ....................................... 950 Kč,
podpraporčík, podporučík .............................. 1 000 Kč,
praporčík, poručík .................................... 1 100 Kč,
nadpraporčík, nadporučík .............................. 1 200 Kč,
štábní praporčík ...................................... 1 250 Kč,
kapitán ............................................... 1 300 Kč,
major ................................................. 1 450 Kč,
podplukovník .......................................... 1 600 Kč,
plukovník ............................................. 1 800 Kč,
brigádní generál ...................................... 2 000 Kč,
generálmajor .......................................... 2 200 Kč,
generálporučík ........................................ 2 400 Kč,
armádní generál ....................................... 2 700 Kč.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr obrany:
Ing. Tvrdík v. r.

Související dokumenty