112/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002

Schválený:
112/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2002
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:
 
§ 1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování ochrany celého rozsahu státních hranic České republiky, k plnění úkolů pořádkové služby a ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002 se použije nejvýše 300 vojáků v činné službě.
 
§ 2
Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.
 
§ 3
Zrušuje se nařízení vlády č. 484/2001 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Související dokumenty