565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005

Schválený:
565/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. října 2004
o zvýšení důchodů v roce 2005
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. lednem 2005, se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2004 tak, že
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 90 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
 
§ 2
Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. prosinci 2004, uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona, činí 1 400 Kč měsíčně.
 
§ 3
(1) Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.
(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Související dokumenty