440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Schválený:
440/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2016
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.
Stravné
 
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 28,60 Kč u motorové nafty.
 
§ 5
Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty