386/2015 Sb., o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu

Schválený:
386/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015
o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 26 písm. g) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:
 
§ 1
Kryptografické klíče odpovídající autentizačnímu certifikátu, který lze zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu, se vytvářejí a užívají s využitím algoritmu RSA s délkou klíče 2048 bitů v souladu se standardem PKCS #1 v2.2: RSA Cryptography Standard ze dne 27. října 2012.
 
§ 2
Autentizační certifikát, který lze zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu, obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele občanského průkazu,
b) zvláštní znaky držitele občanského průkazu, vyžaduje-li to účel autentizačního certifikátu,
c) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, který autentizační certifikát vydal, a stát, ve kterém je usazen,
d) číslo autentizačního certifikátu unikátní u subjektu, který autentizační certifikát vydal, a
e) údaje o počátku a konci platnosti autentizačního certifikátu.
 
§ 3
(1) Autentizační certifikát, který lze zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu, se vytváří a užívá s využitím hashovací funkce SHA-2 s délkou hashe 256 bitů, 384 bitů nebo 512 bitů v souladu se standardem FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard ze srpna 2015 a s využitím algoritmu RSA s délkou klíče 2048 bitů v souladu se standardem PKCS #1 v2.2: RSA Cryptography Standard ze dne 27. října 2012.
(2) Autentizační certifikát, který lze zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu, se vytváří, ukládá a užívá ve formátu stanoveném v souladu se standardem RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile z května 2008.
(3) Kryptografické klíče a žádost o vydání autentizačního certifikátu se generují prostřednictvím kontaktního elektronického čipu občanského průkazu.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Chovanec v. r.

Související dokumenty