468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny

Schválený:
468/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2003
o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny
Změna: 60/2010 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 81 odst. 3 zákona:
 
§ 1
Vzorec pro výpočet extraktu původní mladiny
Extrakt původní mladiny se stanoví výpočtem podle velkého Ballingova vzorce uvedeného v příloze této vyhlášky.
 
§ 2
Metody určení extraktu původní mladiny
Pro přesné určení extraktu původní mladiny se jako rozhodčí metoda použije destilační metoda. Při sériových analýzách je možno extrakt původní mladiny stanovit refraktometricky nebo s pomocí automatických analyzátorů.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příl.
1. Velký Ballingův vzorec

        (2,0665 A + E
s
) 100 p (%) = ------------------- 100 + 1,0665 A
2. Vysvětlivky ke vzorci pro výpočet extraktu původní mladiny
p - extrakt původní mladiny,
E
s
- hmotnostní procento skutečného (nezkvašeného) extraktu piva, které se stanoví pyknometricky, popřípadě denzitometricky, po oddestilování alkoholu a doplnění destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku,
A - hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky, popřípadě denzitometricky.
 
Příl.2
zrušena

Související dokumenty