10/2011 Sb.m.s., kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb.m.s.

Schválený:
10/2011 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, přijaté ve Štrasburku dne 24. dubna 1967 a vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.
Článek 7 odst. 1 Úmluvy se nahrazuje takto:
„Dítě lze osvojit pouze v případě, že osvojitel dosáhl minimální věkové hranice předepsané pro tento účel, přičemž tato minimální věková hranice nemá být stanovena na méně než 21 let ani na více než 35 let.“

Související dokumenty