59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti

Schválený:
59/1964 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1964
o úkolech národních výborů při péči o děti
Změna: 99/1971 Sb.
Změna: 121/1975 Sb., 129/1975 Sb.
Změna: 76/1978 Sb.
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech a podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině:
Základní ustanovení
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
nadpis zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
Vztah k cizině
Právní ochranu dětí ve věcech se vztahem k cizině poskytuje ústředí pro mezinárodní ochranu mládeže řízené ministerstvem spravedlnosti.
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
Lenárt v. r.

Související dokumenty