94/2008 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Schválený:
94/2008 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. března 2008
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 2. 2008 do 29. 2. 2008:
1. Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně Odborového svazu ECHO,
Českého odborového svazu energetiků, Odborového svazu zaměstnanců
jaderných elektráren (ze dne 1. 2. 2008) uzavřený mezi
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků,
Odborovým svazem zaměstnanců jaderných elektráren
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
2. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice pro
rok 2007 (ze dne 7. 2. 2008) uzavřený
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 14. 2. 2008) uzavřená mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 7. 2. 2008) uzavřená mezi
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky.
Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Související dokumenty