148/2022 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
1