181/2022 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
181/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. června 2022
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022, která byla uzavřena dne 24. ledna 2022 mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů - Zemědělský svaz České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty