204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Schválený:
204/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2022
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:
 
§ 1
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 620 Kč.
 
§ 2
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 250 Kč.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 3 840 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 3 320 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 2 900 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 2 360 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
 
§ 3
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 980 Kč.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty