611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Schválený:
611/2020 Sb.
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 28. prosince 2020
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.,
vyhlašuji volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovím dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.
Prezident republiky:
Zeman v. r.
Předseda vlády:
Babiš v. r.

Související dokumenty