MF-3325/2021/2503-7 Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Schválený:
MF-3325/2021/2503-7
Seznam
států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Zpracovatel: Mgr. Jan Košatka
tel.: 257 044 629
PID: MFCRCXPYZB
Ministerstvo financí vyhlašuje pro účely §38fa odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2021 (dále jen "zákon o daních z příjmů") seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.
Těmito státy pro období od 7. října 2020 do 25. února 2021 jsou:
1.
Americká Samoa
2.
Anguilla
3.
Barbados
4.
Fidži
5.
Guam
6.
Palau
7.
Panama
8.
Samoa
9.
Trinidad a Tobago
10.
Americké Panenské ostrovy
11.
Vanuatu
12.
Seychely
Těmito státy od 26. února 2021 do 11. října 2021 jsou:
1.
Americká Samoa
2.
Anguilla
3.
Dominika
4.
Fidži
5.
Guam
6.
Palau
7.
Panama
8.
Samoa
9.
Seychely
10.
Trinidad a Tobago
11.
Americké Panenské ostrovy
12.
Vanuatu
Těmito státy od 12. října 2021 do 11. října 2022 jsou:
1.
Americká Samoa
2.
Fidži
3.
Guam
4.
Palau
5.
Panama
6.
Samoa
7.
Trinidad a Tobago
8.
Americké Panenské ostrovy
9.
Vanuatu
Těmito státy od 12. října 2022 jsou:
1.
Americká Samoa
2.
Anguilla
3.
Bahamy
4.
Fidži
5.
Guam
6.
Palau
7.
Panama
8.
Samoa
9.
Trinidad a Tobago
10.
Turks a Caicos
11.
Americké Panenské ostrovy
12.
Vanuatu
V souladu s § 38fa odst. 2 zákona o daních z příjmů se pro účely daní z příjmů hledí na příjmy dosažené prostřednictvím:
i) ovládané zahraniční společnosti, která je k poslednímu dni skončení svého zdaňovacího období daňovým rezidentem některého ze států uvedených k takovému datu na příslušném seznamu uvedeném výše, nebo
ii) prostřednictvím stálé provozovny umístěném v takovém státě, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
Výše uvedené znění platí do odvolání.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
ředitel odboru 25
v z.
Mgr. Eva Mrázová, DESS, v. r.
vedoucí oddělení 2503 a zástupkyně ředitele

Související dokumenty