319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

Schválený:
319/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 19. října 2022,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2023 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 345 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 017 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4 033 Kč.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.