321/2022 Sb., o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace

Schválený:
321/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2022
o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
Vláda nařizuje k provedení § 31a odst. 2 a § 181b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Čl.I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb. a nařízení vlády č. 233/2021 Sb., zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.
Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I    1     I     2     I     3     I    4    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I Zastupitelský  I Maximální počet I Program vysoce  I   Program   I
I    úřad    I žádostí, které  I  kvalifikovaný  I kvalifikovaný I
I         I lze podat v rámci I zaměstnanec nebo I  zaměstnanec  I
I         I  období 1 roku  I Program klíčový a I         I
I         I          I vědecký personál I         I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Abudža   I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I  Addis Abeba  I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Akkra    I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Alžír    I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Ammán    I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Ankara   I    300    I    100    I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Bagdád   I    60     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I    Baku    I    210    I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Bangkok   I    280    I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Bejrút   I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Bělehrad   I    2 400    I    100    I   1 900   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I  Bratislava  I    150    I    150    I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Damašek   I    60     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Dillí    I    1 100    I    500    I    600    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Erbíl    I    60     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Hanoj    I    200    I    200*    I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I  Islámábád   I    60     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Istanbul   I    300    I    100    I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Jakarta   I    130    I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Jerevan   I    680    I    60     I    550    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Kábul    I    60     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Káhira   I    110    I    80     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Kišiněv   I    1 700    I    100    I   1 500   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Kyjev    I    1 600    I    500    I   1 100   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Lusaka   I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I    Lvov    I   38 000    I     0     I   38 000   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Manila   I    2 500    I    100    I   2 300   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Minsk    I    2 200    I    200    I   1 900   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Nairobi   I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I  Nursultan   I    560    I    60     I    500    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I  Pchjongjang  I     0     I     0     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Pretoria   I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Rabat    I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Sarajevo   I    510    I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Skopje   I    560    I    60     I    400    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Taškent   I    130    I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Tbilisi   I    730    I    60     I    600    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Teherán   I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I   Tunis    I    90     I    60     I    0    I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
I  Ulánbátar   I    1 230    I    60     I   1 000   I
I------------------I-------------------I-------------------I-----------------I
 * Kvóta je určena výhradně pro žádosti podávané v rámci Programu klíčový 
  a vědecký personál.“.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o mimořádném pracovnímvízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Čl.II
V § 6 a 7 a v § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, se číslo "2022" nahrazuje číslem "2025".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády č. 245/2021 Sb.
Čl.III
V čl. III bodu 2 nařízení vlády č. 245/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, se číslo "2022" nahrazuje číslem "2025".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.
(2) Části druhá a třetí pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty