FZ04/2022 Seznam druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Schválený:
FZ04/2022
Přehled
druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
(informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
I----------------------------------------------------------------------------I
I                    
Název daně
I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň silniční I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. I I č. 187/2016 Sb. I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného I I do 31. 12. 2020 I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z I I nemovitostí) I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z neočekávaných zisků I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z přidané hodnoty I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z příjmů právnických osob I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby I I----------------------------------------------------------------------------I I Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb. I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvod z elektřiny ze slunečního záření I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. I I č. 202/1990 Sb. I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Ministerstvo pro místní I I rozvoj I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního I I prostředí I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II I I----------------------------------------------------------------------------I I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond I I----------------------------------------------------------------------------I I Paušální daň a paušální veřejná pojistná I I----------------------------------------------------------------------------I I Poplatek za správu majetku dle § 17 a násl. z. č. 69/2006 Sb. I I----------------------------------------------------------------------------I I Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovostiI I----------------------------------------------------------------------------I I Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci I I tržeb I I----------------------------------------------------------------------------I I Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením I I (z. č. 235/2004 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení I I----------------------------------------------------------------------------I I Příslušenství daně z hazardních her I I----------------------------------------------------------------------------I I Příslušenství daní I I----------------------------------------------------------------------------I I Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně I I výdělečně činnou I I----------------------------------------------------------------------------I I Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného I I----------------------------------------------------------------------------I I Správní poplatky Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu I I ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - exekuce I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky I I (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky I I (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) I I----------------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty